Close

Dietes

Superàvit calòric

 
Si el teu objectiu és guanyar la quantitat més gran de massa muscular possible fer un superàvit calòric seria l’ideal per aconseguir uns millors resultats.
Per efectuar-lo hauríem d’afegir calories respectivament a la nostra taxa metabòlica basal, aquest procés s’ha d’acompanyar amb entrenament pesat per estimular els músculs, ja que si no sol estaríem guanyant grassa en aquest procés. 
Per al desenvolupament muscular és essencial una dieta amb alts nivells de proteïna, també consumiríem altes quantitats de carbohidrats en aquesta mena de dieta.

Dèficit calòric

 

Si el teu objectiu és perdre pes fer un dèficit calòric seria el més eficient.
Per efectuar-lo hauríem de disminuir calories respectivament a la nostra taxa metabòlica basal, aquest procés s’ha d’acompanyar amb entrenament pesat per estimular els músculs, ja que si no sol estaríem guanyant grassa en aquest procés. 
La dieta ha de ser equilibrada i amb alts nivells de proteïna per al desenvolupament muscular.